WebElektronika

C# és a .NET bevezető

person access_time 2014.01.06.
A Microsoft méltán híres keretkörnyezetét és egyik fejlesztői nyelvét kezdi el bemutatni ez a cikk, amely egy cikksorozat első része.


.NET bevezető

A .NET egy olyan futtatókörnyezet (tehát nem egy programnyelv!), ahol felügyelt kódok, programok futnak. Azt a programot nevezzük felügyelt kódnak, amely az operációs rendszer szolgáltatásait csak a .NET keretrendszeren keresztül éri el.
Tehát robosztus kódok írhatók a keretkörnyezet segítségével. A .NET-ben a különböző nyelveken írt komponensek együttműködése könnyebbé válik, illetve a fejlesztők könnyebben és gyorsabban, hatékonyabban tudnak dolgozni, hiszen az alkalmazások készítéséhez különböző könyvtárak találhatók a keretkörnyezetben. Látható tehát az, hogy a programozó munkája jelentősen egyszerűsödik a .NET környezet használatával.
A .NET 1.0 verziója 2002-ben jelent meg, azóta a keretkörnyezet több módosításon esett át (1. ábra).

1. ábra (.NET környezet felépítése és fejlődése)


A .NET keretrendszert használhatjuk akár kliensoldalon (WPF, okostelefonok, stb), akár szerveroldalon (ASP.NET, webszolgáltatások). 

.NET 1.1 2003. július
.NET 1.1 SP1 2004. szeptember
.NET 2.0 2006. február
.NET 2.0 SP1 2007. november
.NET 2.0 SP2 2009. január
.NET 3.0 2006. február
.NET 3.5 2007. november
.NET 3.5 SP1 2008. augusztus
.NET 4.0 2010. április

A .NET keretrendszer 16 bites unikódot alkalmaz, használhatunk akár magyar ékezetes karaktereket is.

Ez a keretkörnyezet az összes .NET alapú nyelv (http://www.dotnetlanguages.net/DNL/Resources.aspx) számára ad közös futtató környezetet, hiszen olyan típuskészletet definiál, amelyet ezek a nyelvek "megértenek". A CLS (Common Type System) miatt minden nyelvből ugyanazok a típusok használhatók.

Noha a COM és a .NET is a Microsoft-tól származik, a COM (Component Object Model) nem köthető a .NET-hez, hiszen ez a keretkörnyezet pont azért jött létre, hogy a COM-ot leváltsa.

 

C# nyelv bevezető

A Microsoft a .NET környezethez kifejlesztett egy új nyelvet, a C#-ot. A C# objektumorientált nyelv, egy ebben megvalósított projekt tetszőleges számú modulból állhat. A C# nyelv hivatalos kiadása 2002-ben történt meg, a fejlesztőcsoport vezetője Anders Heilsberg volt, aki korábban a Delphi nyelvet készítette el.
A C# objektumorientált nyelv szintaktikája nagyon hasonlít a C++-ra, illetve a Java-éra, ami nem véletlen, hiszen ez a nyelv is a C nyelvek népes családját gyarapítja. Platformfüggetlen nyelv, ez a tulajdonsága a .NET környezetnek köszönhető.
A C# nyelv a .NET keretkörnyezet fő nyelve a Visual Basic mellett. Ehhez a keretkörnyezethez készítették, a verziószámok "csak" egy számmal térnek el (pl.: .NET4.5, C#:5.0).

A C# nyev is hatalmas fejlődésen megy keresztül, 2005-ben jelent meg a C# 2.0, majd két évvel később a C# 3.0. Ebben a verzióban jelent meg a LINQ is. 2010-ben látott napvilágot a C# 4.0, majd 2012-ben a C# 5.0.

Főbb tulajdonságok:

 • Egy sorba több utasítás is írható
 • Rendszerprogramok írására is alkalmas
 • Nincs mutató
 • Események
 • Delegáltak
 • Automatikus memóriakezelés
 • Túlterhelések (metódus, operátor)
 • Egy program több file-ból áll(hat). Az osztályok külön file-ban foglalnak helyet.
 • Érték és referencia típusú változók használata
 • Érték, referencia, output metódusparaméterek használhatók
 • Egyszeres öröklés, interface-ek, polimorfizmus
 • Extension metódusok
 • Névtelen metódusok használata
 • Generikus típusok, tagok
 • Attribútumok használata
 • Szálak használata
 • Lambda kifejezések
 • LINQ (Language INtegrated Query), LINQ2SQL, LINQ2XML, LINQ2Object, stb

A C# nyelv megkülönbözteti a nagy- és a kisbetűt. 

Ha készítünk C# nyelven egy projektet, az több file-ból, modulból állhat. A C# file-ok kiterjesztése .cs. Célszerű az osztályokat külön file-okba tenni, de az egyik osztályban szerepelnie kell a "Main" metódusnak.