WebElektronika

Felületek használata a Java-ban

person access_time 2014.10.31.
Megnézzük most két példán keresztül a UIManager használatát. Az első projektben lekérjük azokat a felületlehetőségeket, amelyeket fel tudunk használni. A második projektben ezeket alkalmazzuk a swing-es megjelenítéskor.


Nézzük meg először, hogy milyen felülettípusokat tudunk felhasználni. Indítsuk el az Eclipse-t, és hozzunk létre benne egy projektet

A "main()" metódusban létrehozunk egy "mutat" nevű tömböt, amelyet feltöltünk a felhasználható felületek neveivel. Ezután ennek a tömbnek az elemeit a for ciklusban kiíratjuk (1. ábra). 
 


1. ábra   Lekérjük a felhasználható felülettípusokat
 

A kiírt elemek láthatók a 2. ábrán, jelen esetben öt lehetőségünk van a swing-es megjelenítésre.
 


2. ábra   A felhasználható felületek nevei
 

Készítsünk most egy új projektet az Eclipse-ben, amelynek a neve : "feluletAlkalmaz". Ezzel a tesztalkalmazással fogjuk megnézni az adott felülettípushoz tartozó megjelenést.

A projektünkhöz adjunk hozzá egy osztályt (felulet), amely tartalmazza a "main()" metódust. Az osztályon belül létrehoztunk  (megjegyzés : nem szerencsés így létrehozni a példányt) egy "jb" példányt a JButton osztályból, amelyet ráhelyezünk a JFrame-re az osztály konstruktorában. Ebben a speciális metódusban állítjuk be a JFrame méretét is (3. ábra).
 


3. ábra   A tesztprogram
 

A korábbi projekt futtatása során megkaptuk a felhasználható felületek neveit (2. ábra), amelyet most fel tudunk használni.

A try blokkban találjuk a UIManager osztály setLookAndFeel metódusát, amelynek a paraméterlistájában tudjuk megadni a felhasználni kívánt felület nevét.

Használjuk fel tehát a második ábrán látható felületeket! A második projekt "main()" metódusában lévő "setLookAndFeel" paraméterlistájában írjuk be a megjeleníteni kívánt felületek neveit és futtassuk azután az alkalmazásainkat.

 

UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsClassicLookAndFeel");
 


4. ábra   WindowsClassicLookAndFeel
 

 

UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel");
 


5. ábra   WindowsLookAndFeel
 

 

UIManager.setLookAndFeel("com.sun.java.swing.plaf.motif.MotifLookAndFeel");
 


6. ábra   MotifLookAndFeel
 

 

UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel");
 


7. ábra   NimbusLookAndFeel
 

 

UIManager.setLookAndFeel("javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel");
 


8. ábra   MetalLookAndFeel