WebElektronika

Egyszerűbb felhőkészítés az IoT alkalmazásokhoz

person access_time 2016.09.15.
Most SQL script-ek segítségével készítjük el ugyanazt az adatbázist, amelyben eltárolásra kerülnek a TCP-n keresztül fogadott adatok.


A korábban megvalósított adatbázisunk (és adattáblánk) egyszerűbben is elkészíthető, ha script-eket használunk. Nézzük most meg ezeket!

Adjuk ki a következő "utasítást" :

CREATE DATABASE felho2

Az SQL Management Studio-ban kattintsunk a "New Query" ikonra. Ezután megjelenik egy szövegszerkesztő ablak, ide tudjuk beírni azt a script-et (create database felho2), amelyet az "Execute" ikonra kattintva futtatni is tudunk.

kep1
1. ábra   A "felho2" nevű adatbázis elkészítése
 

Az elkészült adatbázisunkban (felho2) hozzunk létre egy "Eredmeny" nevű adattáblát. A tábla tulajdonságai megegyeznek a korábbi cikkünkben ismertetett adattáblával. 

Jelöljük ki a "felho2" adatbázist, és hozzunk létre egy új Query-t. Írjuk be ide a következő script-et :

CREATE TABLE [dbo].[Eredmeny]
(
    [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY, 
    [Ertek] INT NOT NULL, 
    [Datum] DATETIME NOT NULL
)

Létrejön ezután az "Erdemeny" nevű adattáblánk, amelyben az "Id" int típusú, és automatikusan egyesével növekszik majd az értéke.
A következő tulajdonságok nevei "Ertek" és "Datum", amelyek nem null típusúak, azaz a rekordok kitöltésénél kötelező valamilyen értéket beírni.

Ha szeretnénk ellátni az adattáblánkat különböző leírásokkal, kommentekkel (pl.: mi a szerepe a "Datum"-nak), akkor a következő script-et kell futtatni az SQL Management Studio-ban :

CREATE TABLE [dbo].[Eredmeny]
(
    [Id] INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY, 
    [Ertek] INT NOT NULL, 
    [Datum] DATETIME NOT NULL
)

GO
EXEC sp_addextendedproperty @name = N'MS_Description',
    @value = N'A csomag fogadásának szerverideje',
    @level0type = N'SCHEMA',
    @level0name = N'dbo',
    @level1type = N'TABLE',
    @level1name = N'Eredmeny',
    @level2type = N'COLUMN',
    @level2name = N'Datum'

A 2. ábrán látjuk ennek a script-nek a futtatását, ezután az "Eredmeny" nevű adattáblánk a kiegészített kommentekkel létrejön a "felho2" adatbázisban.

kep2
2. ábra   Az "Eredmeny" adattábla létrehozása
 

Az IoT sorozatunk következő részében elkészítjük azt a C# nyelven írt programot, amely fogadja a TCP csomagokat, és ezeket eltárolja a most megvalósított felhőnkben.